wie is kaart en huis

Kaart en Huis Brugge is een samenwerking van verschillende partners

Kaart en Huis Brugge is het platform voor verschillende initiatieven rond Historische Geografische Informatie Systemen (HisGis) voor Brugge en het ommeland.

Centraal staat de Brugse huizengeschiedenis en de historische kaarten die via de homepage ‘Kaart’ en ‘Huis’ te consulteren zijn. Recent werd specifiek ook de kaart van Marcus Gerards ontleed en in een aparte Gis-applicatie ontsloten onder de naam MAGIS Brugge (Marcus Gerards Informatie Systeem Brugge).

Redactie Kaart en Huis Brugge

Kaart en Huis Brugge is de nieuwe werking rond het vroegere Huizenonderzoek Brugge. Dit is een initiatief van Erfgoedcel Brugge, het Stadsarchief Brugge, Raakvlak (de intergemeentelijke dienst archeologie Brugge & Ommeland), en de dienst Monumentenzorg en Erfgoedzaken.  De redactieraad voor de coördinatie en werking van Kaart en Huis Brugge is in handen van:

 • Jan D’hondt  (Stadsarchief Brugge)
 • Stefan Decraemer (Raakvlak)
 • Luc Meulemeester  (Dienst Monumentenzorg en Erfgoedzaken)
 • Lieven De Visch (Erfgoedcel Brugge)

Het Stadsarchief, de vzw Levend Archief en de Werkgroep Enter

In 1995 is de Werkgroep Enter, een ontsluitingsproject met vrijwilligers, opgestart onder de vleugels van de vzw Levend Archief (de vriendenkring van het Stadsarchief). Zij zorgen voor de input van gegevens uit het oude kadaster (de registers van de Zestendelen). Dit is nog steeds een lopend project. Volgende vrijwilligers werk(t)en mee aan dit project: Agnes Carpentier, Achiel Coucke, Heidi Deneweth, Eddy Dubruqué, Dirk Heyns, Yvette Kemel, Bernard Schotte, Steven Slos, Benoit Strubbe, Roger Vanden Bussche, Ernest Vandevyvere en Luc Verstraete. De coördinatie is in handen van archivaris Jan D’hondt.

MAGIS Brugge

MAGIS Brugge is een initiatief van het Bruggemuseum (het stadshistorisch meerlocatiemuseum), in samenwerking met Stadsarchief Brugge, Universiteit Gent, KU Leuven, Vrije Universiteit Brussel en studiebureau Caldenberga. MAGIS werd uitgebouwd met dank aan de Vlaamse Overheid voor financiële ondersteuning. De achterliggende databank werd gebouwd door GIM nv.
Medewerkers: 

 • Aleid Hemeryck, Geert Souvereyns, Elien Vernackt (Bruggemuseum)
 • Noël Geirnaert, Jan D’hondt: Stadsarchief Brugge
 • Brecht Dewilde (KU Leuven)
 • Bram Vannieuwenhuyze en Ward Leloup (Caldenberga)
 • Jan Dumolyn en Hans Blomme (UGent)
 • Kris Taillaert (Stad Brugge)
 • Frederik Buylaert (VUB)
 • Marc Ryckaert
 • Vrijwilligers: Sarah De Decker, Stefaan Watté, Hannes Dendooven, Chris Weymeis, Thomas Rigauts, Sarah Boterberg, Vincent Schillewaert, Tine Aelter, Johan Bossier, Veerle Ornelis, Lucette Ost, Anne Piessen (+), Brecht Bonne en Matthijs Degraeve.
 • Stagiairs: Ibe Annicaert, Erwann Hollevoet, Alexander Linsingh, Elisa Bonduel.

Vernieuwing website

De facelift van Huizenonderzoek Brugge tot Kaart en Huis Brugge was een proces onder impuls van:
De werkgroep: Stefan Decraemer, Jan D’hondt, Luc Meulemeester, Lieven De Visch en Katrien Steelandt (Erfgoedcel Brugge).
Voor de ontwikkeling van het geoloket en kaartenviewer: Peter Heymans en Eddy Janssen (Cevi)
Voor de bouw van de website en de grafische vormgeving: Pureplexity.