overzicht nieuws

Achter Brugse Muren

Achter Brugse muren: binnen gluren in de materiële leefwereld van de Bruggeling in het ancien régime.
 
Achter Brugse muren. Op zoek naar materiële cultuur in Brugge, 1500-1800 is een publicatie van de Werkgroep Huizengeschiedenis, onderdeel van de vzw Levend Archief, de dynamische vriendenkring van het Brugse Stadsarchief. Doelstelling van deze uitgave is de kennis te vergroten van de materiële cultuur in het historische Brugge en een handleiding aan te reiken om deze onderzoekpiste verder te bewandelen. De basisbron voor het onderzoek naar de materiële leefwereld is de staat van goed, dit is een inventaris van een sterfhuis. Soms bevat dit een gedetailleerde boedelbeschrijving van het woonhuis kamer per kamer, met opsomming van de meubelen, de schilderijen, de huisraad, de kledingstukken, de juwelen en zo meer. Alle voorwerpen met hun variërende terminologie werden in een databank ingevoerd.
 
Een staalkaart van vijftien boedelinventarissen werd geselecteerd. Een belangrijk criterium was het kunnen koppelen met het desbetreffende huis in het huidig straatbeeld. De presentatie gebeurt telkens vanuit vier invalshoeken: identificatie en beschrijving van het huis, een portret van de bewoner, een inkijk in het interieur, en het uitdiepen van een bijzonder aspect. De selectie biedt een staalkaart van hoe er de voorbije eeuwen in Brugse huizen werd geleefd. We lopen binnen bij drie ongehuwde zussen, bij een pottenbakker, een kapelaan en een edelman. We ontdekken hoe een huis is ingedeeld, kijken mee in de potten in de keuken, en gaan na hoe de bedden zijn opgemaakt. En een blik in koffers en kleerkasten leert dat mode iets van alle tijden is.

Deze mooi vormgegeven publicatie telt 144 pagina’s en verscheen als deel acht in de reeks Leven in Oude Huizen. Het redactieteam bestond uit Ludo Vandamme, Yvette Kemel, Jan Anseeuw, Brigitte Beernaert, Dirk Heyns en Bart Roose. Kostprijs: 15 euro.