overzicht nieuws

NIEUW: Educatief Pakket MAGIS Brugge!

Het project MAGIS Brugge - al langer onderdeel van deze website - begon met de kaart van Marcus Gerards, een meesterwerk met eindeloos veel details die laat zien hoe Brugge er in 1562 uitzag. Om jongeren ook deze wonderlijke kaart te laten ontdekken, werd een educatief pakket ontwikkeld.

Het pakket is opgevat als een les geschiedenis of aardrijkskunde in de tweede graad van het secundair onderwijs en laat de leerlingen zelfstandig aan de slag gaan met de website MAGIS Brugge. Op deze manier leren ze bovendien heel wat bij over hoe ze moeten omgaan met historische kaarten en hoe een laatmiddeleeuwse stad functioneerde. Na een inleiding over de leerkracht en voorbereidende oefeningen over kaarten, volgen de leerlingen drie personages op hun toch door de stad: een fruitverkoper, een Italiaanse handelaar en een stadsbode. Deze drie korte verhalen nemen de leerlingen mee in de tijd en tonen drie maal een verschillende kijk op de stad.

Het educatief pakket is na de zomer te downloaden via deze website www.kaartenhuisbrugge.be, op de (nu nog onbestaande) pagina educatie. In afwachting is het pakket al verkrijgbaar via bruggemuseum@brugge.be!