overzicht nieuws

Lange Rei voorlopig beschermd stadsgezicht

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois heeft de ‘Lange Rei’ in Brugge voorlopig beschermd als stadsgezicht. In samenwerking met de Stad Brugge werd daarvoor een beschermingsdossier opgemaakt.

Concreet focust deze (voorlopige) bescherming als stadzicht op het geheel van bouwkundig, groen en waterbouwkundig erfgoed. Als gevolg van de historische belangrijke functie die de Lange Rei doorheen de geschiedenis van de stad heeft gehad, zijn verschillende belangrijke erfgoedelementen aanwezig. Onder andere de verschillende bouwstijlen van de 15de tot de 20ste eeuw, de kaaimuren of de gietijzeren leuningen, maken van de Lange Rei een ‘authentiek geheel’.
Uiteraard heeft deze voorlopige (en toekomstige bescherming) ook gevolgen voor de bewoners van de Langerei en de Potterierei. Concreet zullen niet zomaar gebouwen meer kunnen gesloopt worden, maar moeten de werken kaderen binnen het kader van de verbetering van het straatbeeld. Anderzijds kunnen eigenaars van huizen hierdoor wel een beroep doen op subsidies voor het restaureren van hun straatgevels. (foto: Roland Botterman)