overzicht nieuws

Het MAGIS educatief pakket, perfect voor het nieuwe schooljaar!

Het nieuwe schooljaar komt eraan, tijd voor leerkrachten geschiedenis om interessant materiaal te verzamelen dat leerlingen een fascinatie kan bijbrengen voor ons rijke verleden! Wie in de tweede graad middelbaar onderwijs de middeleeuwse stadsgeschiedenis aan bod wil laten komen, kan gebruik maken van het educatief pakket dat te vinden is op de pagina 'educatie'. 

Met het pakket 'Op tocht door zestiende-eeuws Brugge met Marcus Gerards' kunnen leerlingen heel wat bijleren over hoe ze moeten omgaan met historische kaarten en hoe een laatmiddeleeuwse stad functioneerde. Na een inleiding over de leerkracht en voorbereidende oefeningen over kaarten, volgen de leerlingen drie personages op hun toch door de stad: een fruitverkoper, een Italiaanse handelaar en een stadsbode. Deze drie korte verhalen nemen de leerlingen mee in de tijd en tonen drie maal een verschillende kijk op de stad.

Laat je leerlingen zelfstandig aan de slag gaan met de website MAGIS Brugge en download het benodigde materiaal op de educatie-pagina. Na een eenvoudige registratie krijg je gratis toegang tot de bestanden.

Misschien te combineren met een uitstap in Brugge? Veel plezier!