overzicht nieuws

Cartesius.be gelanceerd

De vier instellingen ( het Nationaal Geografisch Instituut, de Koninklijke Bibliotheek, het Rijksarchief en het Koninklijk Museum van Midden-Afrika), van wie de collecties elkaar over het algemeen aanvullen, schatten dat ze samen zowat 200.000 kaarten en 300.000 luchtbeelden van België en Centraal-Afrika bezitten. Een voorzichtige schatting, want achter veel algemene beschrijvingen bij het Rijksarchief gaan ook kaarten schuil.
Vandaag biedt het Cartesiusportaal een selectie van de beste, mooiste en interessantste cartografische documenten. 

De oudste kaarten uit de verzameling dateren uit de 14de eeuw, de recentste zijn hedendaagse kaarten. Er zitten wereldberoemde kaarten tussen zoals die van Mercator en Blaeu. Ook zit er een voorbeeld bij van de kabinetskaart van de Zuidelijke Nederlanden door Ferraris (schaal 1:11.750, toont het bodemgebruik net voor de industriële revolutie) en verder zijn er talloze andere unieke kaarten van regeringsinstellingen, hoven, adel...maar ook de meer traditionele reeksen van topografische kaarten en luchtbeelden van België en Centraal-Afrika.
Het Cartesius-portaal bestaat uit twee delen. Het eerste is het geoportaal dat het grote publiek en de onderzoekers in staat stelt om snel in de online kaartenverzamelingen van de vier instellingen.
Het tweede deel is een speeltuin of virtueel laboratorium heet "MyCartesius". Hier kunnen onze gebruikers oude kaarten en luchtbeelden samenbrengen, interpreteren en becommentariëren, met dynamische links naar andere items op het web.