overzicht nieuws

Aanpassing programma studiedag

Voor de studiedag 'Digitaal aan de slag met historische kaarten en huizengeschiedenis' op 4 november in het Groeningemuseum, is er een lichte aanpassing en uitbreiding van het programma.

Het deel over 'Kaart en Huis Brugge als tool in het hoger onderwijs' zal verzorgd worden door Frank Gelaude. 

Frank Gelaude (1953) studeerde geologie en bodemkunde aan de UGent en werkt als aardrijkskunde leraar aan het Koninklijk Atheneum van de Voskenslaan te Gent.
Sinds 2000 is hij verbonden aan de masteropleiding Monumenten- en Landschapszorg (Universiteit Antwerpen), als assistent-lesgever van vakken over geomorfologie, bodemkunde, historische geografie, cartografie, natuursteen en landschapszorg. Hij werkt momenteel aan een interdisciplinair doctoraatsonderzoek over de hydrografie van het middeleeuwse Gent aan de hand van o.a. historische kaarten.
Sinds 2009 lid van de Koninklijke Commissie Monumenten en Landschappen (KCML), bestuurslid van de Gentse Vereniging voor Stad, Archeologie, Landschap en Monument (GVSALM) en voorzitter van de Heemkundige en Historische Kring Gent.

Er is ook een extra onderzoekscase aan de studiedag toegevoegd, voorgesteld door Reinout Klaarenbeek.

Reinout Klaarenbeek (1981) studeerde sociale-geografie (Universiteit Utrecht) en deed een master Erfgoedstudies (Vrije Universiteit Amsterdam). Daarna werkte hij een jaar bij archeologisch adviesbureau Raap alvorens hij aan de slag ging als Freelance onderzoeker. Zijn belangrijkste aandachtsvelden zijn historische stadsontwikkeling, GIS en erfgoed. Tussen 2012 en 2014 werkte hij mee aan het HisGis project van de Universiteit Antwerpen, 'GisTorical Antwerp'. Vanaf oktober 2014 is hij verbonden aan de KU Leuven waar hij werkt aan zijn doctoraat in het kader van het FWO-Vlaanderen onderzoeksproject “De Herverkavelde stad: stedelijke transformaties na de secularisatie van kloosters in BelgiĆ« 1773-1860.”