overzicht vragen

Is dit gebouw beschermd?

Brugge is een stad met heel wat beschermde historische panden. Via Kaart en Huis Brugge kan je te weten komen waar je die kan vinden en waarom ze beschermd zijn.

In Brugge zijn er heel wat gebouwen die een beschermde status genieten. Die verkregen ze om verschillende redenen. Het gaat om heel verscheiden soorten gebouwen, zowel privaat, openbaar als religieus. Via deze website kom je niet alleen te weten welke gebouwen beschermd zijn, maar kan je meteen doorlinken naar de foto's ervan op Beeldbankbrugge.be  en de beschermingsbesluiten.

Hoe vind ik deze informatie terug?

Vanop de homepage klik je op de knop Huis. Weet je al welk perceel je zoekt, vul dan het adres in bovenaan rechts. Bij het tweede tabblad erfgoedinformatie in het resultaatvenster, vind je een onderdeel 'bescherming'. Daar kan je ook doorklikken naar eventuele foto's in de Beeldbankbrugge.be, het beschermingsbesluit, de inventaris voor onroerend erfgoed of de databank voor beschermd onroerend erfgoed in Vlaanderen. Wil je weten welke percelen gegevens over beschermingen bevatten, klik dan bij ‘Zoeken op categorie’ op ‘Bescherming’. Meteen kleuren alle percelen met gegevens over bescherming op in groen. Dubbelklik op het gewenste perceel om de informatie op te vragen, of verfijn verder via 'soort', 'type', 'straat' of 'trefwoord'.