overzicht vragen

Is deze plek beschermd?

In Brugge en de rand zijn niet alleen gebouwen beschermd maar ook landschappen en dorpszichten. Via Kaart en Huis Brugge kom je hier meer over te weten.

Niet alleen historische panden zijn waardevol genoeg om te beschermen. Ook een landschap of uitzicht over dorp of stad kan op dezelfde manier voor niet-passende ingrepen behoed worden. Via deze website kom je niet alleen te weten welke landschappen en dorps- en stadzichten beschermd zijn, maar kan je meteen doorlinken naar de foto’s er van op Beeldbankbrugge.be en de beschermingsbesluiten.

 

Hoe vind ik deze informatie terug?

Vanop de homepage klik je op de knop Huis. Weet je al welk perceel je zoekt, vul dan het adres in bovenaan rechts. Bij het tweede tabblad erfgoedinformatie in het resultaatvenster, vind je een onderdeel 'bescherming'. Daar kan je ook doorklikken naar eventuele foto's in de Beeldbank, het beschermingsbesluit, de inventaris voor onroerend erfgoed of de databank voor beschermd onroerend erfgoed in Vlaanderen. Wil je weten welke percelen gegevens over beschermingen bevatten, klik dan bij ‘zoeken op categorie’ op ‘bescherming’. Meteen kleuren alle percelen met gegevens over bescherming groen. Dubbelklik op het gewenste perceel om de informatie op te vragen, of verfijn verder via 'soort', 'type', 'straat' of 'trefwoord'.